BCH quân sự xã
  • Nguyễn Quang Ánh

    Chức vụ:Xã Đội trưởng

    SĐT: 0866782055

  • Phạm Thế Anh

    Chức vụ:Xã Đội phó

    SĐT: 0367444368

Nhiệm Vụ

            Lực lượng vũ trang nhân dân xã Quỳnh Bảo, được tổ chức, xây dựng vững mạnh, không tách rời quá trình lao động sản xuất. luôn đi đầu trong mọi phong trào thi đua, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

   Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” lực lượng dân quân tự vệ xã Quỳnh Bảo phát huy truyền thống thóc không thiếu một cân, Quân không thiếu một người, tích cực luyện tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả cao. 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% đạt khá, giỏi. Góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam XHCN trong thời kỳ mới.