Tin tổng hợp
11/04/2024
Ngày 11/4/2024, Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội phối hợp với trạm y tế, Hội CTĐ xã tổ chức khám mắt, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc nhân đạo cho nhân dân trong xã.
11/04/2024
Chiều ngày 10/4/2024, tại Nhà văn hóa xã, HTXDVNN long trọng tổ chức Đại hội đại biểu thường niên kỳ 4 nhiệm kỳ 2021-2026.
23/03/2024
Thực hiện sự chỉ đạo của BCĐ sắp xếp đơn vị hành chính xã giai đoạn 2023-2025. Từ ngày 19/3 đến ngày 23/3/2024, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể xã Quỳnh Bảo tổ chức tuyên truyền lưu động sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.
20/03/2024
Quyết định của UBND huyện v/v trưng dụng cán bộ, công chức chỉ đạo, kiểm tra việc lấy ý kiến cử tri liên quan đến Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025
15/03/2024
Sáng ngày 15/3/2024, tại nhà văn hóa xã, UBND xã tổ chức hội nghị báo cáo tiến độ kết quả thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.
14/03/2024
Chiều ngày 14/3/2024, tại nhà văn hóa xã, Hội LHTN Việt Nam xã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTNVN xã nhiệm kỳ 2024-2029.
12/03/2024
Ngày 11/03/2024 tại nhà văn hóa các thôn, Ban công tác mặt trân dân cư các thôn đã tổ chức hội nghị cử tri để triển khai nội dung việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.
11/03/2024
Thiết thực kỷ niệm 114 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3 và 1984 năm khởi nghĩa 2 Bà Trưng, chiều ngày 07/3/2024, tại nhà văn hóa xã, Hội LHPN xã Quỳnh Bảo long trọng tổ chức hội nghị kỷ niệm và triển khai nội dung chuyên đề sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.
08/03/2024
Thông báo của UBND xã v/v tổ chức hội nghị cử tri ở các thôn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.
08/03/2024
Quyết định số 18 của UBND xã về việc thành lập Tổ giám sát việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính