Quyết định số 75-QĐ/ĐU ngày 30/01/2024 của Đảng ủy xã Quỳnh Bảo về việc thành lập các Tiểu ban triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính xã Quỳnh Bảo, giai đoạn 2023-2025
Ngày 20/02/2024

Quyết định số 75-QĐ/ĐU ngày 30/01/2024 của Đảng ủy xã Quỳnh Bảo về việc thành lập các Tiểu ban triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính xã Quỳnh Bảo, giai đoạn 2023-2025

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 44
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác