Quyết định số 74-QĐ/ĐU ngày 30/01/2024 của Đảng ủy xã Quỳnh Bảo về việc thành lập Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính xã giai đoạn 2023-2025
Ngày 20/02/2024

Quyết định số 74-QĐ/ĐU ngày 30/01/2024 của Đảng ủy xã Quỳnh Bảo về việc thành lập Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính xã giai đoạn 2023-2025

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 65
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác