Nghị quyết số 114-NQ/ĐU ngày 30/01/2024 của Đảng ủy xã về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.
Ngày 20/02/2024

Nghị quyết số 114-NQ/ĐU ngày 30/01/2024 của Đảng ủy xã về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Media/90_QuynhBao/FolderFunc/202402/Images/1-20240220030732-e.jpg
 
Media/90_QuynhBao/FolderFunc/202402/Images/2-20240220030733-e.jpg
 
Media/90_QuynhBao/FolderFunc/202402/Images/3-20240220030732-e.jpg
 
Media/90_QuynhBao/FolderFunc/202402/Images/4-20240220030732-e.jpg
 
 
 
 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 51
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác