Lễ hội đình Ngọc Chi năm 2023
Ngày 26/09/2023

Năm 2023, lễ hội đình làng Ngọc Chi diễn ra trong 2 ngày, ngày 07 và 08/8 năm Quý Mão, nhân dân địa phương được tham gia các nghi thức như tế lễ thánh, thần hoàng cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, làm ăn gặp nhiều may mắn. Qua đó thể hiện tính cộng đồng, nét văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của dân tộc, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Media/90_QuynhBao/FolderFunc/202309/Images/5-20230926081159-e.jpg
Media/90_QuynhBao/FolderFunc/202309/Images/3-20230926081159-e.jpg
Media/90_QuynhBao/FolderFunc/202309/Images/8-20230926081159-e.jpg
Media/90_QuynhBao/FolderFunc/202309/Images/4-20230926081159-e.jpg
Media/90_QuynhBao/FolderFunc/202309/Images/7-20230926081158-e.jpg
Media/90_QuynhBao/FolderFunc/202309/Images/6-20230926081158-e.jpg
Media/90_QuynhBao/FolderFunc/202309/Images/2-20230926081158-e.jpg
Media/90_QuynhBao/FolderFunc/202309/Images/1-20230926081158-e.jpg

 

Tin liên quan