Chuyển đổi số
12/01/2024
CV số 34/UBND-VHTT về tập trung chỉ đạo xây dựng chính quyền số cấp huyện , cấp xã huyện Quỳnh Phụ
12/01/2024
Theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Thông tư 66/2023/TT-BCA của Bộ Công an, kể từ 1/1/2024, người dân được đăng ký cư trú qua ứng dụng VneID.
01/01/2024
Xác định chuyển đổi số là bước đi tất yếu trong quá trình phát triển của địa phương, thời gian qua, tỉnh Thái Bình có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực để chương trình đi vào thực tiễn đời sống, nhất là chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị.
20/12/2023
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 3708/QÐ-BVHTTDL ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các đơn vị quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
30/11/2023
Tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các bộ, ngành tổng số 80 nhiệm vụ, giải pháp. Đến nay, đã có 08/80 nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025 được hoàn thành.
30/11/2023
Theo Bộ Công an, việc làm lộ lọt thông tin cá nhân trên mạng xã hội là rất nguy hiểm, kẻ gian có thể lợi dụng thông tin này để thực hiện hành vi lừa đảo hoặc chiếm đoạt tài sản.
30/11/2023
Thanh toán số đã phát triển mạnh mẽ ở tất cả các dịch vụ, đi lại, mua sắm, ăn uống bình dân.
30/11/2023
Thời gian qua, Ðảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế số, đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế số hàng đầu tại khu vực. Tuy nhiên, phát triển kinh tế số là chặng đường dài, hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào năng lực cạnh tranh của nền kinh tế cũng như của các doanh nghiệp.
30/11/2023
Lợi ích của chuyển đổi số đối với người dân
06/10/2023
Công văn số 1436/STP-HCTP V/v tiếp nhận TTHC trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh