Bài tuyên truyền Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 xã Quỳnh Bảo
Ngày 20/02/2024

Bài tuyên truyền Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 xã Quỳnh Bảo

     Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước; sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã có quy mô nhỏ thành đơn vị hành chính có quy mô lớn hơn sẽ tạo điều kiện tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch, tập trung đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng hiện đại, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên, vị trí địa lý để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng...Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã sẽ tạo ra thay đổi tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước.

Căn cứ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện Quỳnh Phụ giai đoạn 2023-2025, theo đó 03 xã Quỳnh Bảo, Quỳnh Trang, Quỳnh Xá sẽ sáp nhập thành một đơn vị hành chính mới. Dự kiến sau khi sáp nhập, đơn vị hành chính mới lấy tên là Xá Bảo Trang, có diện tích tự nhiên là 12,46 km2, quy mô dân số là 16.919 người, trụ sở chính của đơn vị hành chính mới đặt tại xã Quỳnh Trang.

 

     Để thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện Quỳnh Phụ giai đoạn 2023-2025 Đảng uỷ xã Quỳnh Bảo đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo; thành lập Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban, các Tổ công tác phụ trách thôn và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Uỷ ban nhân dân xã đã ban hành kế hoạch lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, quyết định thành lập 7 tổ lấy ý kiến cử tri ở 4 thôn và tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện Quỳnh Phụ giai đoạn 2023-2025 vào ngày 24/3/2024.

     Để cử tri và nhân dân trên địa bàn xã nắm rõ về Đề án sắp xếp và việc lấy ý kiến cử tri, đề nghị các đồng chí cán bộ, Đảng viên, các ban ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận về chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, đề nghị mỗi cử tri trong xã nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình, thể hiện sự thống nhất cao trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

     Sự đồng thuận của mỗi cử tri trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã của Đảng và Nhà nước góp phần xây dựng đơn vị hành chính mới hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của 3 xã nói chung, xã Quỳnh Bảo nói riêng, phát triển kinh tế vùng ngày càng bền vững.

                                                                               

 

T/m Tiểu Ban tuyên truyền xã

Phó Bí thư

Kiêm

Trưởng Tiểu ban


Tổng lượt xem bài viết là: 222
Tổng số điểm của bài viết là: 888 trong 223 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác