Tin tức sự kiện

Hội đồng nhân dân

Xem thêm
Thông báo HĐND xã về việc tổ chức kỳ họp thứ Bảy HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026
12/01/2024
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở XÃ
30/05/2020
about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ QUỲNH BẢO

Cuộc sống của nhân dân chủ yếu làm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại.

Có Cụm Công trình Điện, đường, trường trạm, hệ thống Nhà văn hóa từ xã đến thôn kiên cố hóa hoàn thiện, Nhà bia ghi danh tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ và Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng.

Trụ sở hành chính nhà 3 tầng.

 Xã được nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT  thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược và xã đạt tiêu chí Quốc gia về NTM.

Cơ sở tôn giáo tín ngưỡng xã có hai đình, hai chùa cổ  và một nhà thờ họ giáo.

Trong xã có 2 tôn giáo chính: Phật giáo và Thiên chúa giáo, chủ yếu là phật giáo. Sinh hoạt thiên chúa giáo có 11 hộ gia đình.

Hệ thống chính trị: Đảng bộ trong sạch, Chính Quyền vững mạnh nhiều năm liền.

Có 4 Di tích văn hóa cổ: Đình Làng Ướng và Đình làng Rồng là di tích cấp tỉnh. Chùa Ngọc Phúc và Chùa Long Đài-Nam Đài- làng Rồng đều là chùa cảnh 4 tốt, cảnh quan đẹp, khang trang thân thiện môi trường. Các chùa có Sư trụ trì quản lý và hướng dẫn sinh hoạt đối với các phật tử đúng quy định, thu hút mạnh mẽ công tác xã hội hóa công đức của quý khách thập phương và con em quê hương thành đạt tu bổ chùa.