Quỳnh Bảo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2023
Ngày 02/11/2023

Quỳnh Bảo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2023

     Thực hiện sự chỉ đạo của HU-UBND, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức cuộc diễn tập KVPT huyện, năm 2023 Quỳnh Bảo là 1 trong 3 xã tham gia diễn tập cùng thời điểm với cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện, tập trung vào 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu; Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu.

     Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, BCH Đảng bộ xã ban hành nghị quyết chuyên đề thành lập Ban tổ chức, khung tập và bộ phận bảo đảm; UBND xã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch diễn tập, giao nhiệm vụ cụ thể, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

     Đồng thời Ban chỉ huy quân sự xã, ban công an và các ngành đoàn thể của địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt về nhân lực, cơ sở vật chất, quân tư trang và phân công lực lượng phù hợp. Địa phương cũng huy động lực lượng đắp công sự trận địa, tổ chức huấn luyện trung đội dân quân cơ động, bàn giao lực lượng dự bị động viên và diễn tập chiến đấu phòng thủ, thực hành diễn tập tại cụm xã trong khu vực phòng thủ năm 2023.

Media/90_QuynhBao/FolderFunc/202311/Images/4-20231102090205-e.jpg

Ảnh: Các đ/c tham gia khung diễn tập

     Thông qua cuộc diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2023 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn của cấp ủy, chính quyền địa phương, vai trò tham mưu phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng, ban, ngành, đoàn thể trong các trạng thái quốc phòng an ninh; làm rõ vận hành cơ chế trong xử trí tình huống về quốc phòng, an ninh của hệ thống chính trị địa phương; vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng trong khi có tình huống xảy ra.

     Đây cũng là dịp để tiếp tục bồi dưỡng, củng cố, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng và hoạt động của đội ngũ cán bộ, các bộ phận tham mưu của cấp ủy Đảng, chính quyền xã. Với sự quyết tâm vào cuộc, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp hiệu quả của các cấp, các ngành, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Quỳnh Bảo năm 2023 được diễn ra vào cuối tháng 10/2023 đã thành công tốt đẹp.


Tổng lượt xem bài viết là: 14
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác