Kế hoạch ứng dụng CNTT xã Quỳnh Bảo trong chỉ đạo, điều hành giai đoạn 2019-2020
Ngày 30/05/2020

Kế hoạch ứng dụng CNTT xã Quỳnh Bảo trong chỉ đạo, điều hành giai đoạn 2019-2020

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 185
Tổng số điểm của bài viết là: 345 trong 115 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác