Hình ảnh về rằm trung thu
Ngày 03/10/2023

Hình ảnh về rằm trung thu

Một số hình ảnh tổ chức Tết trung thu tại địa phương
Media/90_QuynhBao/FolderFunc/202310/Images/1-20231003095259-e.jpg
 
Media/90_QuynhBao/FolderFunc/202310/Images/8-20231003095259-e.jpg
 
Media/90_QuynhBao/FolderFunc/202310/Images/9-20231003095259-e.jpg
 
Media/90_QuynhBao/FolderFunc/202310/Images/4-20231003095259-e.jpg
 
Media/90_QuynhBao/FolderFunc/202310/Images/3-20231003095259-e.jpg

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác