1. Hội đồng nhân dân
  • Bùi Quang Triệu

   Chức vụ: Chủ Tịch HĐND xã

   SĐT: 0962282669

  • Lưu Đình Thửa

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0975839829

  1. Ủy ban nhân dân
   • Nguyễn Duy Đằng

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0902276229

   • Vũ Đăng Cửu

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0968156269

   • Nguyễn Quang Ánh

    Chức vụ: Ủy viên Ủy ban nhân dân xã

   • Nguyễn Thanh Đạt

    Chức vụ: Ủy viên Ủy ban nhân dân xã

   1. Công an xã
    • Nguyễn Thanh Đạt

     Chức vụ: Trưởng Công an xã

     SĐT: 0359366282

    • Vương Phú Hữu

     Chức vụ: Phó Công an xã

     SĐT: 0976983504

    • Nguyễn Duy Hoành

     Chức vụ: CAV

    • Lương Văn Tuân

     Chức vụ: CAV

    • Trần Đức Tạo

     Chức vụ: CAV

    1. BCH quân sự xã
     • Nguyễn Quang Ánh

      Chức vụ: Xã Đội trưởng

      SĐT: 0866782055

     • Phạm Thế Anh

      Chức vụ: Xã Đội phó

      SĐT: 0367444368

    2. Trạm y tế
     • Nguyễn Thị Hòe

      Chức vụ: Trạm trưởng Trạm xá

      SĐT: 0795222265

     • Phạm Thị Hằng

      Chức vụ: Dược Sỹ

     • Nguyễn Thị Hồng Hạnh

      Chức vụ: Cán bộ KHH - Dân số

     • Vũ Thị Lượn

      Chức vụ: Đông y

     • Lương Thị Lựu

      Chức vụ: Sản khoa

    3. Phòng địa chính - xây dựng
     • Vũ Lương Tùy

      Chức vụ: Công chức Tài nguyên Môi trường

      SĐT: 0963544446

    4. Phòng văn hóa -xã hội
     • Vũ Lương Sơn

      Chức vụ: Công chức Văn hóa-TT

      SĐT: 0763489466

     • Lương Văn Tuân

      Chức vụ: Cán bộ TDTT

      SĐT: 0399139829

     • Nguyễn Hữu Đương

      Chức vụ: Trưởng Đài truyền thanh xã

    5. Phòng tư pháp - hộ tịch
     • Vũ Đình Thích

      Chức vụ: Công chức Tư pháp hộ tịch

      SĐT: 0968156269

    6. Phòng tài chính - kế toán
     • Vũ Đăng Tám

      Chức vụ: Công chức KT-Tài chính

      SĐT: 0976266768

    7. Phòng văn phòng - thống kê
     • Nguyễn Thị Tứ

      Chức vụ: Công chức Văn phòng –Thống kê

      SĐT: 0393283477

   2. Thôn Ngọc Chi
    • Vũ Đình Trường

     Chức vụ: Trưởng thôn Ngọc Chi

     SĐT: 0988236417

    • Nguyễn Thị Khang

     Chức vụ: Trưởng Ban CTMT-DC thôn

    1. Thôn Đông Hồng
     • Vũ Đăng Toản

      Chức vụ: Trưởng thôn Đông Hồng

      SĐT: 0973766874

     • Nguyễn Văn Rôm

      Chức vụ: Trưởng Ban CTMT-DC thôn

    2. Thôn Nam Đài
     • Vũ Đình Thiệp

      Chức vụ: Trưởng thôn Nam Đài

      SĐT: 0354637273

     • Vũ Thị Thủy

      Chức vụ: Trưởng Ban CTMT-DC thôn

    3. Thôn Sơn Hòa
     • Đoàn Văn Định

      Chức vụ: Trưởng thôn Nam Đài

      SĐT: 0989761129

     • Nguyễn Duy Rinh

      Chức vụ: Trưởng Ban CTMT-DC thôn